• info@mohebHamyar.com

  • +98 21 85555

ویژگی های همیار ساخت


همیار ساخت با گردآوری نیرو های متخصص و کارآمد، فضایی مطلوب برای پیاده سازی پروژه های عمرانی پدید آورده است.

طراحی و معماری نوین

طراحی و معماری نوین بیمارستانها

همیار ساخت محب

همیار ساخت محب مجری ساخت بیمارستان های محب و ..

پروژه های در دست اجرا

پروژه بانک چشم جمهوری اسلامی ایران

پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرا شده توسط شرکت

مدیران ارشد


با مدیران ارشد شرکت همیار ساخت آشنا شوید

Copyright © 2017 Moheb Institution

Scroll to Top